PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้” / “นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้” / “นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 14 ตุลาคม

PSUSP เปิดรับสมัคร “ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้” / “นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “ช่างอิเล็กทรอนิกส์” และ “นักวิทยาศาสตร์”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พื้นที่นิทรรศการ)”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้