PSUSP เปิดรับสมัคร “ช่างเทคนิค”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 31 มีนาคม

PSUSP เปิดรับสมัคร “นักวิทยาศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ธุรการ และช่างเทคนิค”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์

PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้” / “นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

https://www.psusp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf