PSUSP เปิดรับสมัคร “ช่างอิเล็กทรอนิกส์” และ “นักวิทยาศาสตร์”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP (GHP) HACCP”

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม”

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง

PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พื้นที่นิทรรศการ)”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1