ติดต่อ PSUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

0-7485-9500, 0-7485-9502 (หมายเลขภายใน 02-1000, 02-1012)

0-7485-9511

Prince of Songkla University Science Park