ข่าวประชาสัมพันธ์

IDC รับสมัครผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม “ผลิตภัณฑ์” โดยใช้อัตลักษณ์วัฒนธรรม “ชิโน-ยูโรเปียน”

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IDC) เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) จากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ขอเชิญชวนใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการ STSP Innovation Awards 2020

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด