ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก “นักทรัพย์สินทางปัญญา”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน

PSU-BIC ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

PSU-BIC ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ