ประกาศ

IDC ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก “นักออกแบบ”

ศูนย์นวัตกรรมออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

PSUSP ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” ครั้งที่ 2

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” ครั้งที่ 1

  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลลูกค้า”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “นักทรัพย์สินทางปัญญา”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง