ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “วิศวกร (โยธา) และวิศวกร (เครื่องกล)”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

.

ตำแหน่ง วิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

.

บัดนี้ ทางคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาผลการสอบคัดเลือกของผู้สมัคร ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> HR65-15