ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “วิศวกร (โยธา) และวิศวกร (เครื่องกล)”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง วิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR65-14

สมัครผ่านระบบออนไลน์ >> https://forms.gle/wg4Myzx71B8KDzQN6

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Application Form

.

สอบถามรายละเอียด : 0 7485 9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**