ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “ช่างเทคนิค”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

.

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

.

บัดนี้ ทางคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านคัดเลือก

โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> HR65-13