ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง “ช่างเทคนิค”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

จึงขอขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2565

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR65-10

สมัครผ่านระบบออนไลน์ >> https://forms.gle/t6dYLcrR5sSePVj46

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Application Form

.

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**