ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ธุรการ และช่างเทคนิค”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

.

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

.

บัดนี้ ทางคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาผลการสอบคัดเลือกของผู้สมัคร ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด

โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> HR65-09