ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “ช่างเทคนิค”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR65-07

สมัครผ่านระบบออนไลน์ >> https://forms.gle/t6dYLcrR5sSePVj46

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Application Form

.

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**