ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา

.

สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น >> https://resume.psu.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR65-01

.

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**