ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้” / “นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ข่าวสารล่าสุด