ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้” / “นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา

.

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

.

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจาณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> HR64-23