ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้” / “นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

.

สมัครออนไลน์ : https://forms.gle/sp9bVzkcbPtG78to6

.

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**

.

รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร >> HR64-22