ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “ช่างอิเล็กทรอนิกส์” และ “นักวิทยาศาสตร์”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

.

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

.

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจาณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> HR64-21