ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “ช่างอิเล็กทรอนิกส์” และ “นักวิทยาศาสตร์”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

.

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

.

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจาณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค)

โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> HR64-20

ข่าวสารล่าสุด