ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เชิงเทคนิค) ตำแหน่ง “ช่างอิเล็กทรอนิกส์” และ “นักวิทยาศาสตร์”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

.

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

.

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค)

โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> HR64-19