ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “ช่างอิเล็กทรอนิกส์” และ “นักวิทยาศาสตร์”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

.

สมัครออนไลน์ : https://forms.gle/EwgLoE9m9K67zuJm9

.

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR64-16

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Application Form