ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พื้นที่นิทรรศการ)”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พื้นที่นิทรรศการ) จำนวน  1  อัตรา

.

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

.
โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> HR64-15