ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมแนะนำนวัตกรรมพร้อมใช้เชิงพาณิชย์”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Science Park)

ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD)

จัด “กิจกรรมแนะนำนวัตกรรมพร้อมใช้เชิงพาณิชย์”

.

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ด้านสุขภาพ

พบกับผลงานเด่น 4 ผลงานได้แก่

1. Probiotic

2. สเปรย์ช่องปากที่มีสารสกัดบัวบกรักษาแผลในปาก

3. ผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อผงแลคโตบาซิลัส ฟูทซาอิ กาบาสูง

4. ผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวชนิดแท่งจากแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ

.

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://forms.gle/qgYQ6vQauBqH71pr5