ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP (GHP) HACCP”

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP (GHP) HACCP”

.

ประกอบด้วย

– มาตรฐาน GHP คืออะไร ?

– ข้อกำหนดของ GHP ที่ต้องนำไปปรับใช้

– กิจการที่ต้องใช้มาตรฐาน GHP/HACCP

– การเตรียมตัวเพื่อขอรับมาตรฐาน GHP/HACCP

.

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปิดรับสมัครวันที่ 9 กรกฏาคม 2564

.

ลงทะเบียนเข้าร่วม >> https://docs.google.com/forms/d/1hKzp0gDjRX2K7zIJRNNPcQRwfaK33a-0dgmN8QsyJqM/viewform?fbclid=IwAR2n1zkjrHbsyxpwX2Q_0se-MMrB0qq8qzdUhvuPMWLxgpOAiZbhVHFawic&edit_requested=true#responses

.

สอบถามเพิ่มเติม

Facebook : http://www.facebook.com/OILPSU

Tel. 0-7485-9521, 0-7485-9522