ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม”

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “กฎหมายการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม”

.

ประกอบด้วย

– การขออนุญาตก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

– ขั้นตอนการขออนุญาตและเอกสารประกอบ

– ข้อกำหนดกฎหมายการขออนุญาต

– กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ควรทราบ

.

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

.

ลงทะเบียนเข้าร่วม

>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM_zqIASAPsG407zyarJyUY68B5QmT2WtMRQ7gqjf–r8Hhg/viewform?fbclid=IwAR1C67Bql3vuAa01RdrXYfxddN9LhNoVyvMZhyNd_apOeNbQ9NkYiJnnzkI

.

สอบถามเพิ่มเติม

Facebook : http://www.facebook.com/OILPSU

Tel. 0-7485-9521, 0-7485-9522