ข่าวสารและกิจกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ กับ Doctor N Medigel ช่วยชีวิต สู้ COVID-19

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอฟ เฮลท์แคร์ จำกัด

จัดโครงการ “อุทยานวิทยาศาสตร์ กับ Doctor N Medigel ช่วยชีวิต สู้ COVID-19”

เพื่อจัดหาชุดหมอนจัดท่าคว่ำ Doctor N Medigel ให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วย COVID-19

.

ช่องทางการบริจาค

บัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่บัญชี : 565-5-13653-1

ชื่อบัญชี : เงินบริจาคอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

**พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน และชื่อ-นามสกุล

มาทางแชทแฟนเพจ www.facebook.com/psu.sciencepark**