ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม “Grooming project day & Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 8″

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

.

พบกับ กิจกรรม “Grooming project day & Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 8″

ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

.

Highlight ภายในกิจกรรมประกอบด้วย

09:00-12:00 Grooming project 1 by 1 “ให้คำแนะนำโครงการแก่ผู้ประกอบการรายบุคคล”

13:00-16:30 Pitching concept idea

.

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/Lq3KD9nF5Eb6fWJy9

และสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเสนอ Pitching concept idea

ต้องดำเนินการยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia

—————————

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2564

แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 7 กรกฎาคม 2564

—————————

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

087-383-8053 (คุณรุ่งทิพย์)

086-963-0777 (คุณนันทัชพร)

E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com