ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ธุรกิจอาหารที่น่าจับตามองในช่วง COVID-19

ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์ธุรกิจอาหารที่น่าจับตามองในช่วงวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ฟาร์มสู่โต๊ะอาหารหรือ From Farm to Table
จัดโดย ห้องปฏิบัติการ การทดสอบและโรงงานต้นแบบ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
หัวข้อ “การเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่น หรือคาร์เวียร์สีเขียว”
โดย รศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
.
ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
หัวข้อ “การเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์จากไก่เบตง”
โดย ดร.อารยา เจียรมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
.
ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวจากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ลดโซเดียม”
โดย ผศ.ดร.จารุวรรณ มณีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://forms.gle/kFuUpCujgviLK5uX7
.
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : https://www.facebook.com/LTP.PSUsciencepark

โทรศัพท์ : 08-0546-7575, 08-1540-6545
E-mail : ltp.psuscipark@gmail.com