ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคน้ำดื่ม PSU ให้แก่โรงพยาบาลสนาม

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคน้ำดื่ม PSU

ให้แก่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. ที่พักพิงผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 และอยู่ในการเฝ้าระวัง

.

น้ำดื่มแพ็คละ 49 บาท ขนาด 500 มล.
.
👉🏻 ชื่อบัญชี : โครงการน้ำดื่ม PSU (PSU DRINKING WATER)
เลขที่บัญชี : 641-0-21061-8 ธนาคารกรุงเทพ
โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้
1. ยอดจำนวนน้ำดื่มที่ต้องการบริจาค
2. ชื่อ-สกุล ของผู้บริจาค
พร้อมส่งสลิปมาทางแชทแฟนเพจ http://www.facebook.com/psu.sciencepark

.
!! ปิดรับบริจาควันที่ 3 พฤษภาคม 2564 !!
.
ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการส่งน้ำดื่มไปยังโรงพยาบาลสนามต่อไป