ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา 

.

บัดนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> HR64-11