ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ” และ “เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ  จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จำนวน  1  อัตรา

.

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR64-05

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Application Form