ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

.

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  จำนวน  1  อัตรา

.

เปิดรับสมัคร : 22 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564

สมัครออนไลน์ >> http://bit.ly/3qy7f3d หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR64-04

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Application Form

ข่าวสารล่าสุด