ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “ช่างเทคนิค (อิเล็กทรอนิกส์)”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

.

เปิดรับสมัคร : วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564

สมัครออนไลน์ : http://bit.ly/3h6UPvi หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR 63-42

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Application Form

ข่าวสารล่าสุด