ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “นักวิทยาศาสตร์” และ “ช่างเทคนิค”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

.

เปิดรับสมัคร : วันที่ 28 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2563  

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR63-36

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Application Form

ข่าวสารล่าสุด