ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “นักพัฒนาวิสาหกิจนวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 4 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง นักพัฒนาวิสาหกิจนวัตกรรม  จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

.

เปิดรับสมัคร : 12 – 27 ตุลาคม 2563

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR63-35

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Application Form

ข่าวสารล่าสุด