ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” และ “เจ้าหน้าที่การตลาด”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา

.

เปิดรับสมัคร : 19 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR63-32

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> HR63-01-02

ข่าวสารล่าสุด