ข่าวสารและกิจกรรม

หนังสือ “บาบ๋าภูเก็จ เสน่ห์วิถีร่วมสมัย”

หนังสือ “บาบ๋าภูเก็จ เสน่ห์วิถีร่วมสมัย”

จัดทำโดย ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พร้อมให้ทุกท่าน download แล้วทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnzQz7PPfmEKdNOwzZLEqc70BvO-95uOwPTqv3abaHIz47Q/viewform

หรือสแกน QR Code ในภาพได้เลยค่ะ