ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด “STSP INNOVATION AWARDS 2019”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startup บริษัท องค์กรภาคเอกชน ที่รับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ส่งผลงานเข้าประกวด “STSP INNOVATION AWARDS 2019”

ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

สาขาการประกวด

– สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

– สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (ประเภท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม/กระบวนการนวัตกรรม)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัคร นักธุรกิจนวัตกรรม (STSP Innovation Awards 2019)

ใบสมัคร นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (STSP Innovation Awards 2019)