ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก “นักทรัพย์สินทางปัญญา”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 3 ราย และขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกจากวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Invention ชั้น 12 อุทยานวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (นักทรัพย์สินทางปัญญา)