ข่าวสารและกิจกรรม

IPOP เปิดรับสมัครประกวด LOGO หน่วยงาน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Intellectual Property Office of Prince of Songkla University)

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561
ประกาศผลการตัดสิน : 7 มกราคม 2562

ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 บาท
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 2,500 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล

ขอให้ส่งผลงานและกรอกรายละเอียดใบสมัครทาง E-mail: ipop.psusp@gmail.com

**ผลงานที่ส่งทางอีเมล์จะพิจารณาจากวันที่ส่งออก โดยต้องไม่เกินวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561**

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : รายละเอียดและใบสมัครประกวด LOGO IPOP