ข่าวสารและกิจกรรม

PSU-BIC ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว

โดยมีรายละเอียดดังนี้ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ