ข่าวสารและกิจกรรม

PSU-BIC ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา

ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Creation ชั้น 13 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ