ข่าวสารและกิจกรรม

การสำรวจและเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.อ.

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสำรวจและเยี่ยมชมการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนขยาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประมาณ 6 กิโลเมตร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้จะเป็นศูนย์กลางสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยภาคเอกชน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้จะก่อสร้างแล้วเสร็จและให้บริการเต็มรูปแบบ ช่วงกลางปีพ.ศ.2562 #PSUSciencePark