ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ประจำปี 2561 (Research to Market ) #R2M2018 กิจกรรม Boot Camp 1

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ประจำปี 2561 (Research to Market )#R2M2018
กิจกรรม Boot Camp 1 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSC) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กิจกรรมวันแรกเริ่มต้นด้วย พิธีเปิดโครงการและการบรรยาย แนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต่อด้วยกิจกรรมการแข่งขันประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 25 ทีม
กิจกรรมในวันที่สอง เป็นกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมเเข่งขัน ระดับมหาวิทยาลัย และการบรรยาย หัวข้อ Business Model

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ R2M จัดขึ้นเพื่อประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจระดับประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมนักศึกษาภาคใต้ เข้าแข่งขันระดับประเทศร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษามาจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ