ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ Startup”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ Startup”  ณ Tuber co-working space  ถนนแสงจันทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วย กล่าวต้อนรับเข้าร่วมอบรมโดย นายวรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับ Startupและ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา โดย นายธิปไตย ศรีนวลขาว นักทรัพย์สินทางปัญญา และ หัวข้อ ตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือ โดย นายสิทานนท์ อมตเวทย์ นักทรัพย์สินทางปัญญา
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการกลุ่ม Startup และเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่ม Startup สามารถนำความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
โดยมีผู้สนใจ (ผู้ประกอบการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป)เข้าร่วมอบรม จำนวน 47 คน