ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้” / “นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

https://www.psusp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf

ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้” / “นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้” / “นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา

บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลและสถิติ

0
ผู้ประกอบการในโครงการ
0
ผลิตภัณฑ์
0
R&D Projects
0
ทรัพย์สินทางปัญญา