ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครงาน

PSUSP เปิดรับสมัคร “วิศวกร (โยธา) และวิศวกร (เครื่องกล)”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “ช่างเทคนิค”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “ช่างเทคนิค”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลและสถิติ

0
ผู้ประกอบการในโครงการ
0
ผลิตภัณฑ์
0
R&D Projects
0
ทรัพย์สินทางปัญญา