ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครงาน

PSUSP ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง “ช่างเทคนิค”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ธุรการ และช่างเทคนิค”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ธุรการ และช่างเทคนิค”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลและสถิติ

0
ผู้ประกอบการในโครงการ
0
ผลิตภัณฑ์
0
R&D Projects
0
ทรัพย์สินทางปัญญา