ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “วิศวกร (โยธา) และวิศวกร (เครื่องกล)”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “วิศวกร (โยธา) และวิศวกร (เครื่องกล)”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “วิศวกร (โยธา) และวิศวกร (เครื่องกล)”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลและสถิติ

0
ผู้ประกอบการในโครงการ
0
ผลิตภัณฑ์
0
R&D Projects
0
ทรัพย์สินทางปัญญา